Home / Our Clients / An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Dearadh agus leagan amach mór-tuarascála / Graphic design and layout of a major report

Rinne Proactive mór-tuarascáil ar an straitéis 20 bliain don Ghaeilge (2010-2030), arna fhoilsiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a dhearadh – rinneamar bainistiú ar phriontáil na tuarascála freisin.

Proactive designed and print-managed a major report on the 20-year strategy for the Irish language (2010-2030) published by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

Top
CONTACT US